Werken met mensen die weten wat ze willen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Inzicht verschaffen is een vak. Wij vormen een team dat diensten levert die leiden tot gestructureerd inzicht. In de volgende vakgebieden voelen wij ons thuis:

Onze ervaring is dat de wijze waarop wij met business-professionals uit de organisatie omgaan als prettig en leerzaam wordt ervaren. Daarnaast is de methodiek waarmee wij werken inzichtelijk voor professionals uit verschillende disciplines. Een bedrijfsmodel, dat door middel van interactieve werksessies wordt gemaakt, kan meerdere doelen dienen; blauwdruk voor het (her)ontwerp van uw bedrijf, het indelen van managementgebieden, de grondslag voor SWOT-analyse en prioriteitstelling, basismateriaal voor training en opleiding, referentiekader voor consultancy, input voor systeemontwikkelingstrajecten en meerů

Bij het realiseren van deze doelen zal ons team van waarde kunnen zijn bijvoorbeeld door het uitvoeren van prototyping-trajecten, advisering bij implementatie van organisatie- of managementaspecten, regievoering bij realisatie en implementatie van systeemontwikkelingstrajecten en het opzetten en verzorgen van trainingen.

Wilt u kennismaken met ons en onze werkwijze dan kunt u contact opnemen via:

Info@TreeTopConsultants.nl